Vrijwilligerstaken

Onze vereniging kent een aantal vrijwilligerstaken. Van elk lid wordt verwacht dat zij zich vrijwillig inzetten voor de vereniging, op wat voor wijze dan ook. Hieronder volgt een overzicht van de vrijwilligerstaken die er bij VCS zijn:

Scheidsrechters
VCS heeft bijna geen vaste scheidsrechters. Daarom is er gekozen om elk lid minimaal één keer per jaar te laten scheidsen. Bij de indeling wordt uiteraard gekeken naar het niveau van het lid.

Oppompen ballen
Als volleyballen te lang liggen worden ze zacht. De ballen moeten daarom één keer in de zoveel tijd opgepompt worden. De pomp ligt in het materiaalhok. Elk lid kan de ballen oppompen.

Buurtenvolleybaltoernooi / Bedrijvenvolleybaltoernooi
De organisatie van deze toernooien is in handen van de toernooicommissie. Er is altijd behoeft aan tellers en scheidsrechters bij deze toernooien.

Sponsorprojecten
De afgelopen jaren hebben we diverse spaaracties gehad voor onze clubkas. Hiervoor zijn vrijwilligers nodig om de acties te promoten.

Opbouwen / Afbreken velden
In het verleden hanteerde VCS het zaalwachtsysteem. Eén team was verantwoordelijk voor het opbouwen en afbreken van de velden. Dit werkte niet. Derhalve is het nu de bedoeling dat de teams die de eerste wedstrijden hebben hun eigen veld opbouwen en de teams die de laatste wedstrijden hebben hun veld weer afbreken.

Afbreken tribune
Het afbreken van de tribune komt vaak voor rekening van de beheerder. Hulp van de laatst-spelende teams wordt erg gewaardeerd.

Bestuursfunctie
De bestuursfuncties bij VCS zijn op vrijwillige basis. Het bestuur is ingedeeld in een voorzitter, secretaris, ledenadministrateur, penningmeester, seniorenzaken en jeugdzaken.

Sponsorcommissie
De sponsorcommissie gaat op zoek naar nieuwe sponsoren wanneer deze nodig zijn en regelt de bijbehorende contracten.

Kascommissie
De kascommissie controleert de stand van de clubkas.

Begeleiden CMV-toernooien
Onze CMV-leden spelen één keer in de maand op een zaterdag wedstrijden. Dit dient begeleid te worden. Tevens moet het toernooi in Surhuisterveen georganiseerd worden. 

 
 
 
E-mail
Info