Privacy voorwaarden Volleybalclub Surhuisterveen

Inleiding

Dit zijn de privacy voorwaarden van Volleybalclub Surhuisterveen, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40001347. De voorwaarden hebben betrekking op de gegevensverwerking door Volleybalclub Surhuisterveen door middel van het ledensysteem en de verwerkingen via onze websites www.vcssurhuisterveen.nl, www.vcs-surhuisterveen.nl en http://www.clubshops.nl/vcs-surhuisterveen/.

Volleybalclub Surhuisterveen respecteert uw privacy en verklaart persoonsgegevens vertrouwelijk te zullen behandelen. Respect voor de privacy van (potentiële) leden is voor ons het uitgangspunt bij al onze activiteiten. Wij zullen uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de privacy voorwaarden en met de geldende wetgeving op het gebied van gegevensbescherming.

Omvang / doel verwerking persoonsgegevens

Volleybalclub Surhuisterveen zal de door u verstrekte persoonsgegevens gebruiken voor:

 • Ledenadministratie in sportlink en Nevobo;
 •  Facturatie/incassatie contributie;
 • Versturen van nieuwsbrieven;
 • Het benoemen van u als lid op onze website;
 • Het verwerken van bestellingen via onze webshop; en
 • Voor de naleving van geldende regelgeving en het onderhouden en uitbreiden van onze relatie met u (bijvoorbeeld door middel van direct marketing en nieuwsbrief). Het verstrekken van persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te kunnen sluiten.

Waarvoor verwerking van persoonsgegevens

Volleybalclub Surhuisterveen heeft de volgende redenen voor het verwerken van de gegevens, omdat:

 • De verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst. Dit betreft de overeenkomst tussen lid en Volleybalclub Surhuisterveen.
 • De betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens. Deze toestemming wordt verleend via het ingevulde en ondertekende aanmeldingsformulier.

Welke persoonsgegevens

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van u in ons bezit hebben of gebruiken voor de doeleinden zoals genoemd in deze Privacyvoorwaarden:

 • Naam;
 • Adres;
 • Woonplaats;
 • Geboortedatum;
 • Bankgegevens (waaronder IBAN en naam rekeninghouder);
 • E-mailadres; en
 • Telefoonnummer.

 Verzameling van persoonsgegevens

Bij Volleybalclub Surhuisterveen kunt u volleyballen op diverse niveaus. Daartoe werken wij samen met Nevobo; OVK Friesland (Onderlinge Volleybal Kompetitie) en Sportlink. Uw persoonsgegevens worden gewoonlijk verzameld als u zich aanmeldt via het daarvoor bestemde aanmeldingsformulier.

Incidenteel kan Volleybalclub Surhuisterveen ook persoonsgegevens verkrijgen uit andere bronnen. Uw gegevens worden verwerkt met behulp van onze systemen en deze geautomatiseerde informatie gebruiken wij om onze dienstverlening zo optimaal mogelijk te laten verlopen.

Minderjarigen

Voor de verwerking van persoonsgegevens van minderjarigen dient er schriftelijke toestemming van de ouder(s)/verzorger(s) aanwezig te zijn.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Volleybalclub Surhuisterveen kan uw persoonsgegevens ook verstrekken aan derden, zolang dit niet in strijd is met de eerdergenoemde doeleinden.

Derden waaraan wij uw persoonsgegevens kunnen verstrekken zijn:

 • Nevobo voor onze teamindelingen;
 • Sportlink voor onze ledenadministratie;
 • Snelstart voor onze facturatie;
 • Unyk Teamsport voor onze webshop;
 • Strato voor onze website; en
 • Laposta voor onze nieuwsbrief.

U dient zich ervan bewust te zijn dat Volleybalclub Surhuisterveen niet verantwoordelijk is voor de privacy voorwaarden van andere sites, die via een link op onze website bereikbaar zijn. Dit geldt niet alleen voor eerdergenoemde derden, maar ook voor onze sponsoren.

Wij raden u aan bij het via onze website benaderen van websites van derden telkens de privacy voorwaarden en disclaimer van die andere website te raadplegen. U kunt zien dat u niet meer op onze website bent als de URL is gewijzigd.

De bewaartermijn van uw persoonsgegevens

Volleybalclub Surhuisterveen zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is en wat volgens de wet vereist is.

Rechten omtrent uw persoonsgegevens

U heeft er recht op om de bij Volleybalclub Surhuisterveen bekende persoonsgegevens te wijzigen, te verwijderen, op te vragen of volledig of beperkt af te schermen.

Wanneer u voorstaande wenst kunt u contact opnemen via ledenadministratie@vcssurhuisterveen.nl .

Indien u van mening bent dat wij onvoldoende gehoor hebben gegeven aan uw verzoek dan kunt u hiervan een melding maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

 Voor de beveiliging van uw persoonsgegevens heeft Volleybalclub Surhuisterveen de volgende maatregelen getroffen:

 • Voor al onze systemen worden wachtwoorden gebruikt.
 • De benodigde wachtwoorden worden gewijzigd bij het aftreden van een bestuurslid.
 • Er worden regelmatig back-ups van de persoonsgegevens gemaakt en deze back-ups worden op diverse locaties bewaard.
 • Voor iedereen die toegang heeft tot de persoonsgegevens van de leden van Volleybalclub Surhuisterveen wordt geheimhouding vereist.

Mocht er ondanks bovengenoemde maatregelen een datalek van de persoonsgegevens plaatsvinden en vormt dit datalek een risico voor de betreffende personen, dan zullen wij binnen 72 uur een melding van dit datalek maken bij de Autoriteit persoonsgegevens (AP).

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die door een website automatisch op uw computer worden geplaatst. De met behulp van die cookies verzamelde gegevens worden gebruikt voor het verbeteren van de technische nauwkeurigheid van de diverse internetpagina's en om deze website beter te laten aansluiten op de behoeften en wensen van de gebruiker. Als u cookies wilt uitschakelen kunt u in uw browserinstellingen automatische acceptatie uitzetten. Het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van onze website beïnvloeden.

Wijziging van de Privacy voorwaarden

Volleybalclub Surhuisterveen kan deze Privacy voorwaarden zonder schriftelijke vooraankondiging wijzigen en bijwerken. Op onze website wordt de meest recente versie getoond. Wij adviseren u de verklaring regelmatig door te lezen om op de hoogte te blijven van die wijzigingen. 

Klachten

Indien u klachten en/of vragen heeft over de privacy van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen via ledenadministratie@vcssurhuisterveen.nl

AVG-formulier
AVG formulier leden VCS.pdf (452.96KB)
AVG-formulier
AVG formulier leden VCS.pdf (452.96KB)
 
 
 
E-mail
Info